Kontaktuje nás i Vy
info@dav.cz

Jiří Kuba

Právník

Právník

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo

Právník

Č.j.: ÚSKVBL/7920/2019/PER

Datum: 27. června 2019

Ředitel Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, v platném znění (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada – právník v oboru služby 29. Legislativa a právní činnost.

Místem výkonu služby je Brno.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 1. září 2019.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy.

Náplň činnosti na služebním místě spočívá v/ve:

 • Zajištění právní podpory a právní agendy v oblasti správního, občanského, obchodního práva a práva EU

 • Výklad právních předpisů ČR a právních předpisů EU, správní řízení o přestupcích, posuzování návrhů právních předpisů a zpracování návrhů právních předpisů, vnitřní normotvorba

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 31. července 2019, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, Hudcova 56a, 621 00 Brno, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu uskvbl@uskvbl.cz nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: ra7aipu).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo Právník“.

Celý text oznámení a veškeré přílohy ke stažení naleznete na následující adrese:

http://www.uskvbl.cz/cs/agentura/uedni-deska/zamestmenu/vyberovarizenisluzebnibemenu

Pro řádnou účast ve výběrovém řízení je nutné dodržet podmínky výběrového řízení, co do formy a obsahu Vaší žádosti a způsobu a termínu jejího doručení. Za závazné je možné vždy považovat pouze údaje uvedené na úřední desce Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.

Nabízíme:

 • Zajímavá práce v rámci působnosti služebního úřadu v oblasti regulace veterinárních léčiv,

 • Činnost v dynamicky se rozvíjejícím oboru s možností mezinárodní spolupráce

 • Podpora profesního růstu a vzdělávání

 • 5 týdnů dovolené

 • Pružná pracovní doba

 • Příspěvek na stravování/stravenky, po zkušební době a zapracování možné další benefity FKSP

Skladník – ranní směna – Brno – Tuřany

Skladník – ranní směna – Brno – Tuřany

Náš klient patří mezi nejvýznamnější velkoobchody v oboru topení, instalace, sanita a inženýrské sítě.
Pro  regionální sklad v Brně aktuálně hledá pracovníka skladu.

Náplň práce:

* manipulace se zbožím (příjem, uložení, popř. expedice zboží)
* práce se čtečkou

Požadujeme:

* min. výuční list
* oprávnění na VZV výhodou
* flexibilitu, spolehlivost

Nabízíme:

* zaškolení
* zázemí stabilní společnosti s dlouhodobou tradicí
* odpovídající finanční ohodnocení (23.000,- – 25.000,-Kč)
* příspěvek na stravování
* možnost seberealizace a osobního rozvoje

BENEFITY:

Výkonnostní prémie
Stravenky
Sleva na firemní zboží
Rekondiční volno
Vzdělávací kurzy, školení

Místo výkonu práce:

Brno – Tuřany

PRacovní doba:

po – pá – 06:00 – 15:30

V případě zájmu o tuto pozici nám zašlete Váš životopis, budeme Vás zpětně kontaktovat.

Pracovník péče o klíčové zákazníky

Pracovník péče o klíčové zákazníky

Náš klient, společnost zabývající se internetovým prodejem dárkového zboží hledá do svého týmu pracovníka nebo pracovnici pro péči o klíčové zákazník.

Pracoviště: Ivanovice na Hané

Druh pracovního poměru: HPP

Pracovní doba: dle domluvy

Primární náplň práce:

Základní administrativa – zpracování objednávek (ve většině případů Excel) a fakturace v Pohodě; vystavení ODD, zápočtů.
Příprava podkladů (rozcestníků) pro příchozí zboží – k optimalizaci času pro jednotlivé zakázky (nutnost plánovat a přemýšlet dopředu)
Plánování vydaných objednávek, přijatých objednávek, expedic přijatých objednávek, stanovování priorit (komunikace se skladem, se zákazníky)
Listing nových produktů, představení nových značek zákazníkům, plánování marketingových aktivit a vypracování podkladů pro tyto účely
Akvizice (pasivně, ne v terénu)
Komunikace s dodavateli
Návštěvy u zákazníků – ve většině případů s majiteli firmy – tomu předchází příprava podkladů pro setkání a následný „zápis“ ze schůzky

Požadujeme:

 • SŠ vzdělání
 • řp. B
 • znalost práce na PC
 • komunikační schopnosti
 • loajalitu a samostatnost

Nabízíme:

 • 26-30 000,- /měsíčně
 • jazykové kurzy
 • příspěvek na obědy
 • Finanční bonusy dle výsledků pracovníka
 • Práce v příjemném kolektivu.

V případě Vašeho zájmu o tuto pozici nám zašlete Váš životopis, budeme Vás ihned kontaktovat.

Laborant-ka

Laborant-ka

 

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (dále ÚSKVBL) vyhlašuje výběrové řízení na pozici laboranta/ky
Pracovní poměr dle pravidel z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Požadavky:

Vzdělání:
Střední odborné vzdělání s maturitou v oboru chemie, případně zdravotnickém nebo farmaceutický laborant
Praxe v laboratoři analytické chemie výhodou
Zkušenosti s chodem akreditované laboratoře výhodou
Základní znalost angličtiny výhodou

Ostatní požadavky:

Práce na PC – MS Office, zejména Word, Excel, Outlook
Manuální zručnost
Stručný popis náplně práce:
Příprava vzorků a roztoků pro analýzu, obsluha pomocných zařízení – vážení, rozpouštění, pipetování, ředění, filtrování, odstřeďování apod.
Obsluha analytických přístrojů – např. automatické titrátory, hustoměr, pH metr, spektrofotometr, disoluční aparatura, HPLC.
Příprava protokolu o provedených zkouškách, zápis výsledků do elektronických databází
Spolupráce s ostatními pracovníky oddělení
Úvazek: plný 40h/týden

Nabízíme:

Pracovní poměr na dobu určitou s předpokladem zařazení na dobu neurčitou
Nástupní plat odpovídající ohodnocení podle tabulek platů zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Platová třída: 9
Práce je zařazena v kategorii 2a neriziková

 

V případě že Vás pozice zaujala, zašlete nám Váš životopis, budeme Vás zpětně kontaktovat.

Hospodářsko-správní referent bytového odboru

Hospodářsko-správní referent bytového odboru

Výběrové řízení na místo úředníka územního samosprávného celku

Statutární město Brno, Městská část Brno-Bystrc, tajemník ÚMČ Brno-Bystrc
sídlem nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno

vyhlašuje, dle zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, výběrové řízení na pozici:

hospodářsko správního referenta bytového odboru – platová třída 8

 • Pracovní poměr na dobu neurčitou, úvazek 40 hod./týden, místo výkonu páce je ÚMČ Brno-Bystrc.
  Nástup nejlépe od 01.08.2019.
  Platové zařazení se řídí platným zákoníkem práce a nařízením vlády č. 341/2017 Sb. – platový tarif dle platové třídy (jak je výše uvedeno) a platového stupně stanoveného zaměstnavatelem v závislosti na počtu let odborné praxe.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • státní občanství ČR, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR,
 • dosažení hranice 18 let a způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena),dobrá znalost českého jazyka.

Požadujeme:

 • SŠ nebo VŠ vzdělání,
 • znalost práce na PC (Word, Excel),
 • časovou flexibilitu,
 • odolnost vůči psychosociálnímu zatížení.
 • Praxe ve veřejné správě a znalost právních předpisů v bytové oblasti výhodou.

Přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče,
 • datum a místo narození uchazeče,
 • státní příslušnost uchazeče,
 • místo trvalého pobytu uchazeče,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka,
 • datum a podpis uchazeče.

Výčet dokladů, které je zájemce povinen doložit k přihlášce:

 • životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců, u cizích státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud domovský stát takový doklad nevydá, čestné prohlášení,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Písemné nabídky posílejte formou přihlášky na adresu Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc, tajemník ÚMČ Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno do 21.06.2019.

Výkon sociálních agend v péči o rodinu a děti – SPOD

Výkon sociálních agend v péči o rodinu a děti – SPOD

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
na místo úředníka územního samosprávného celku

Statutární město Brno, Městská část Brno-Bystrc, tajemník ÚMČ Brno-Bystrc
se sídlem nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno
vyhlašuje, dle zák. 312/2002 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů, výběrové řízení na pozici:

výkon sociálních agend v péči o rodinu a děti na odboru sociálním – platová třída 10

Nástup nejlépe od 01.08.2019, pracovní poměr na dobu neurčitou, úvazek 40 hod./týden.
Místem výkonu práce je ÚMČ Brno-Bystrc. Platové zařazení se řídí zák. č. 262/2006 Sb. a nařízením vlády č. 341/2017 Sb. – platový tarif dle platové třídy (jak je výše uvedeno) a platového stupně stanoveného zaměstnavatelem v závislosti na počtu let odborné praxe.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení v jeho průběhu kdykoliv zrušit.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • státní občanství ČR, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR,
 • dosažení hranice 18 let a způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jako by nebyla odsouzena),
 • dobrá znalost českého jazyka,
 • splnění předpokladů pro výkon správních činností stanovených zvláštními právními předpisy – např. vyhl. 512/2002 Sb. (doloží se kopií dokladu o složení zkoušek zvláštní odborné způsobilosti nebo je třeba zkoušku složit do 18 měsíců od počátku pracovního poměru),
 • plná svéprávnost,
 • zdravotní způsobilost (doloží se osvědčením lékaře pracovnělékařské péče před nástupem do zaměstnání)

Požadavky:

 • vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání se zaměřením na sociální oblast dle § 110 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění,
 • velmi dobrá znalost práce na PC – MS Office (Word, Excel, Outlook),
 • dobré komunikační schopnosti, pozitivní vztah k sociální práci,
 • samostatnost, schopnost týmové práce, spolehlivost, časová flexibilita,
 • ochota k celoživotnímu vzdělávání, odolnost vůči psychosociálnímu zatížení.
 • Dále je výhodou praxe ve veřejné správě na obdobné pozici, zkouška zvláštní odborné způsobilosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí, znalost správního řízení a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a souvisejících předpisů s použitím v praxi.

Náležitosti písemné přihlášky:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče,
 • datum a místo narození uchazeče,
 • státní příslušnost uchazeče,
 • místo trvalého pobytu uchazeče,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka,
 • datum a podpis uchazeče.

Povinné přílohy k přihlášce:

 • životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců, u cizích státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud domovský stát takový doklad nevydá, čestné prohlášení,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky zasílejte se všemi náležitostmi a přílohami.

Konkrétní podrobné informace jak se zúčastnit výběrového řízení Vám pošleme na základě Vaší reakce na pozici s přiloženým životopisem.

Úředník – místní poplatky, hazardní hry a pomocná personální evidence

Úředník – místní poplatky, hazardní hry a pomocná personální evidence

Oznámení o vyhlášení výběrové řízení na místo úředníka územního samosprávného celku
Statutární město Brno, Městská část Brno-Bystrc, tajemník ÚMČ Brno-Bystrc se sídlem nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno
vyhlašuje, dle zák. 312/2002 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů, výběrové řízení na pozici:

místní poplatky, hazardní hry, pomocná personální evidence

– úvazek 40 hod./týden, platová třída 9, pracovní poměr na dobu určitou, zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou, předpokládaný nástup pravděpodobně od 01.10.2019, zapracování formou dohody mimo pracovní poměr nejlépe od 01.07.2019.
Místem výkonu práce je ÚMČ Brno-Bystrc. Platové zařazení se řídí zák. č. 262/2006 Sb. a nařízením vlády č. 341/2017 Sb. – platový tarif dle platové třídy (jak je výše uvedeno) a platového stupně stanoveného zaměstnavatelem v závislosti na počtu let odborné praxe.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení v jeho průběhu kdykoliv zrušit.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • státní občanství ČR, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR,
 • dosažení hranice 18 let a způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti zajednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jako by nebyla odsouzena),
 • dobrá znalost českého jazyka
 • splnění předpokladů pro výkon správních činností stanovených zvláštními právními předpisy.

Dále požadujeme:

 • VŠ, případně i SŠ vzdělání s maturitní zkouškou
 • znalost práce na PC (Excel, Word),
 • časová flexibilita,
 • odolnost vůči psychosociálnímu zatížení.
 • Zkouška zvláštní odborné způsobilosti výhodou.

Přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče,
 • datum a místo narození uchazeče,
 • státní příslušnost uchazeče,
 • místo trvalého pobytu uchazeče,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka,
 • datum a podpis uchazeče.
 • Výčet dokladů, které je zájemce povinen doložit:
 • životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců, u cizích státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud domovský stát takový doklad nevydá, čestné prohlášení,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Výčet dokladů, které je zájemce povinen doložit:

 • životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců, u cizích státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud domovský stát takový doklad nevydá, čestné prohlášení,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Konkrétní podrobné informace jak se zúčastnit výběrového řízení Vám pošleme na základě Vaší reakci na pozici s přiloženým životopisem.

Dělník na provádění chemické povrchové úpravy

Dělník na provádění chemické povrchové úpravy

Přijmeme dělníky na provádění chemické povrchové úpravy, tzv. moření a pasivace.

Jsme vedoucí firma v tomto oboru v ČR.
Nabízíme stabilní a perspektivní práci.
Uchazeče zaškolíme.
Možný firemní růst.

Práce jsou prováděné na pracovišti v Brně – Královo Pole (od 1.1.2020 Řečkovice) i na montážích po celé ČR a SR.

Dlouhodobý pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup možný ihned.

Plat:

 

Nástupní plat 25.000,- Kč/měsíc.
Plat po zapracování min. 30.000,- až 35.000,- Kč/měsíc podle pracovní pozice + firemní benefity.

Požadujeme čistý tr. rejstřík, 100% zdravotní stav, věk do 40 let.

 

Uchazeči pošlou životopis na email naší personální agentury, následně obdrží další podrobnější informace.

Ekolog – chemik – technolog

EKOLOG – CHEMIK – TECHNOLOG

Informace o firmě:

Firma FK system – povrchové úpravy, s.r.o. se zabývá prováděním povrchových úprav, především mořením a pasivací legovaných antikorozních ocelí. V této oblasti jsme vedoucí firmou v ČR a SR, jsme rodinná firma, zaměstnáváme cca 50 pracovníků. Více na www.fksystem.cz.

Pracovní náplň:

Řízení, tvorba a kontrola chemických a technologických procesů firmy.
Tvorba technologických postupů a návodek, kontrola jejich plnění.
Řešení technologických problémů.
Jednání se zákazníky, vedení zakázek.
Řízení, tvorba a kontrola požadavků ochrany životního prostředí – odpadové hospodářství, hlášení do ISPOP, zpracovávání dokumentů firmy ve vztahu k ŽP a pod.
Příprava dokumentace areálu (technologické postupy pro rizikové práce, provozní řády, havarijní plány, apod.)
Jednání s úřady, kontrolními orgány pro životní prostředí.
Kontroly a prověrky pracovišť z pohledu OŽP.
Laboratorní práce s chemikáliemi, zkoušky, laboratorní zakázky, rozbory lázní apod.
Externí školení pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi.

Požadujeme:

 

VŠ nebo SŠ chemického zaměření.
Praxi na pozici chemik nebo technolog nebo podobné min. 3 roky.
ŘP sk. B – aktivní řidič
Uživatelské dovednosti práce na PC (MS office, internet)
Flexibilitu, pečlivost, samostatnost.
Zodpovědný přístup k práci.
Schopnost samostatné práce i spolupráce s kolegy.
Komunikační dovednosti a organizační schopnosti

Nabízíme:

– nástupní plat ………………………………… 30.000,- Kč
– po zapracování …………………………….. 33.000,- až 35.000,- Kč podle schopností
– firemní benefity a odměny
– příjemné pracovní prostředí a seriózní jednání
– možnost dalšího vzdělání a firemního růstu

Pracoviště:

Chrlická 661, Modřice. Od 1.10.2019 nový firemní areál Řečkovice.

Nástup: Ihned.

Pracovní doba:

Pondělí až pátek 7.00 – 15.30 hod.

Uchazeči pošlou životopis na e-mail naší personální agentury, následně obdrží podrobnější informace.

Ekolog

Ekolog

Firma FK system – povrchové úpravy, s.r.o. se zabývá prováděním povrchových úprav, především mořením a pasivací legovaných antikorozních ocelí. V této oblasti jsme vedoucí firmou v ČR a SR, jsme rodinná firma, zaměstnáváme cca 50 pracovníků. Více na www.fksystem.cz.

Pracovní náplň:

 

Řízení, tvorba a kontrola požadavků ochrany životního prostředí – odpadové hospodářství, hlášení do ISPOP, zpracovávání dokumentů firmy ve vztahu k ŽP a pod.
Příprava dokumentace areálu (technologické postupy pro rizikové práce, provozní řády, havarijní plány, apod.)
Jednání s úřady, kontrolními orgány pro životní prostředí.
Kontroly a prověrky pracovišť z pohledu OŽP.
Laboratorní práce s chemikáliemi, zkoušky, laboratorní zakázky, rozbory lázní apod.
Externí školení pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi.

 

Požadujeme:

 

VŠ nebo SŠ chemického zaměření.
ŘP sk. B – aktivní řidič
Uživatelské dovednosti práce na PC (MS office, internet)
Flexibilitu, pečlivost, samostatnost.
Zodpovědný přístup k práci.
Schopnost samostatné práce i spolupráce s kolegy.
Komunikační dovednosti a organizační schopnosti

Nabízíme:

 

– nástupní plat ………………………………… 26.000,- Kč
– po zapracování …………………………….. 28.000,- až 30.000,- Kč podle schopností
– firemní benefity a odměny
– příjemné pracovní prostředí a seriózní jednání
– možnost dalšího vzdělání a firemního růstu

Pracoviště: Chrlická 661, Modřice. Od 1.10.2019 nový firemní areál Řečkovice.

Pracovní doba: Pondělí až pátek 7.00 – 15.30 hod.

Nástup: Ihned.

Uchazeči pošlou životopis na emailovou adresu naší personální agentury, následně obdrží další podrobnější informace.