Kontaktuje nás i Vy
info@dav.cz

Jiří Kuba

Vedoucí sociální pracovník a koordinátor sociálních služeb

Vedoucí sociální pracovník a koordinátor sociálních služeb

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
na místo úředníka územního samosprávného celku
Statutární město Brno, Městská část Brno-Bystrc, tajemník ÚMČ Brno-Bystrc
se sídlem nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno
vyhlašuje, dle zák. 312/2002 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů, výběrové řízení na pozici:

vedoucí oddělení, sociální pracovník a koordinátor sociálních služeb na odboru pečovatelské služby
platová třída 10
Nástup od 1. 9. 2018, zapracování vhodné před nástupem formou dohody mimo pracovní poměr,
pracovní poměr na dobu neurčitou, založený jmenováním, úvazek 40 hod./týden.
Místem výkonu práce je ÚMČ Brno-Bystrc. Platové zařazení se řídí zák. č. 262/2006 Sb. a nařízením vlády č. 341/2017 Sb. – platový tarif dle platové třídy (jak je výše uvedeno) a platového stupně stanoveného zaměstnavatelem v závislosti na počtu let odborné praxe.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení v jeho průběhu kdykoliv zrušit.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • státní občanství ČR, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR,
 • dosažení hranice 18 let a způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jako by nebyla odsouzena),
 • odborná způsobilost pro výkon povolání sociálního pracovníka, tj. minimálně vyšší odborné vzdělání nebo VŠ vzdělání v bakalářském studijním programu splňující požadavky dle § 110 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
 • dobrá znalost českého jazyka,
 • splnění předpokladu stanoveného vyhláškou č. 512/2002 Sb. (doloží se kopií dokladu o složení zkoušek zvláštní odborné způsobilosti v sociálních službách, nebo je třeba zkoušku složit do 18 měsíců od počátku pracovního poměru),
 • plná svéprávnost,
 • zdravotní způsobilost.

Požadavky:

 • všeobecné znalosti z oblasti péče o seniory a zdravotně postižené občany,
 • samostatnost, schopnost vedení kolektivu i týmové práce, spolehlivost, časová flexibilita,
 • znalost práce na PC – MS Office (Word, Excel), komunikační schopnosti, pozitivní vztah k sociální práci,
 • ochota k celoživotnímu vzdělávání, odolnost vůči psychosociálnímu zatížení.
 • Dále jsou výhodou zkušenosti v nelékařském zdravotnickém povolání dle § 5 nebo § 10 případně § 18 zák. 96/2004 Sb., praxe ve veřejné správě na obdobné pozici, znalost zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a souvisejících předpisů s použitím v praxi, zkouška ZOZ – viz předpoklady

Náležitosti písemné přihlášky:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče,
 • datum a místo narození uchazeče,
 • státní příslušnost uchazeče,
 • místo trvalého pobytu uchazeče,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka,
 • datum a podpis uchazeče.

Povinné přílohy k přihlášce:

 • životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců, u cizích státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • lustrační osvědčení – je možno nahradit čestným prohlášením a doložit před uzavřením pracovního poměru – a prohlášení dle zák. č. 451/1991 Sb.
 • posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání sociálního pracovníka ne starší 90 dnů (vydá registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství)

Přihlášky zasílejte se všemi náležitostmi a přílohami. Adresa pro příjem přihlášek
Úřad městské části Brno-Bystrc, nám. 28.dubna 60, 635 00 Brno
Termín pro přihlášení
do pátku 18. 5. 2018 (datum odeslání na obálce, případně razítko podatelny při osobním doručení).

Číšník – servírka – Mikulov – možnost ubytování

Číšník – servírka – Mikulov – možnost ubytování

Náš klient, provozovatel restaurace, vinárny, či vinné restaurace v centru Mikulova, hledá do svého týmu číšníky a servírky na HPP, ale i VPP a brigádně.

– jedná se jednoduchou obsluhu hostů

– možnost ubytování
– počet volných míst 5 číšníků – servírek
– mzda dle zkušeností s možností růstu 90 – 110 Kč./hod._čistého ______ ( po zapracování a získání zkušeností možnost %-nta z obratu, ale to po osobní domluvě)
– Nástup nejlépe 26.4. 2018
– vinařské zázemí – rodinného vinařství Šimák

V případě zájmu zašlete Váš životopis, budeme Vás kontaktovat.

Administrativní pracovnice – personalistka

Administrativní pracovnice – personalistka

 

Jedná se o zkrácený úvazek v rozsahu 4 hod. denně, ideálně 8.00 – 12.00 hod. Postupně předpokládáme dle rozvoje firmy přechod na plný úvazek.

Informace o našem klientovi:
Firma se zabývá prováděním povrchových úprav, především mořením a pasivací legovaných antikorozních ocelí. V této oblasti jsme vedoucí firmou v ČR a SR. Firma zaměstnává cca 50 pracovníků.

Pracovní náplň:

 

– Zpracování všech dokumentů spojených se vznikem, průběhem a skončením pracovního
poměru.
– Kompletace pracovněprávní a zaměstnanecké dokumentace
– Koordinace pracovně-lékařských prohlídek
– Administrativní podpora při organizaci výběrových řízení
– Zajištění procesu objednávání a distribuce stravenek
– Příprava podkladů pro zpracování mezd
– Další práce související s personální a mzdovou agendou
– Komunikace s orgány státní zprávy, úřadem práce, zdravotních pojišťoven a zprávy
sociálního zabezpečení, cel apod.

Pracoviště: Modřice, Chrlická 661. Od roku 2020 Brno – Řečkovice.

Pracovní doba: 8.00 – 12.00 hod.

Požadují:

 

– Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou.
– Uživatelská práce na PC (WORD, EXCEL, …), orientaci na internetu.
– Práce v programu PREMIER výhodou.
– Komunikační schopnosti, samostatné jednání.
– Základní znalost přípravy podkladů pro mzdové účetnictví výhodou.
– Řidičský průkaz sk. B výhodou.
– Čistý trestní rejstřík.

Nabízí:

 

– Plat 11.500,- Kč (poloviční úvazek)
– Roční odměny (podle hospodaření firmy)
– Příspěvek na stravování
– Možnost dalšího vzdělání a profesního růstu
– Práce ve vedoucí firmě v oboru
– Seriozní, nadstandardní přístup

Nástup: co nejdříve

 

Uchazečky pošlou životopis se jménem, bydlištěm, věkem, dosaženým vzděláním, praxí a dalšími údaji, na zákadě této skutečnosti je budeme zpětně kontaktovat.

Kontrolor jakosti

Kontrolor jakosti

Informace o našem klientovi:

 

Firma se zabývá prováděním povrchových úprav, především mořením a pasivací legovaných antikorozních ocelí. V této oblasti jsme vedoucí firmou v ČR a SR, zaměstnáváme cca 50 pracovníků.

 

Pracovní náplň: – kontrola jakosti a úplnosti práce v provozu mořírny, případně i dalších
provozech

 

– kontrola procesů ovlivňujících jakost práce
– vstupní kontrola
– výstupní kontrola
– komunikace se zákazníky
– zpracování průvodní technické dokumentace
– další související činnosti

Pracovní místo: Křižíkova 68f, Brno

Pracovní doba: 7.00 – 15.30 hodin, déle výjimečně

Požadují: – VŠ/SŠ technického směru – strojařství, metalurgie, chemie, povrchové úpravy
a pod.

 

– praxe pracovníka kontroly jakosti v technickém oboru min. 3 roky (nutné)
– znalost práce na PC ( word, excel, internet )
– řidičský průkaz skupiny B
– schopnost jednat s lidmi
– ochotu a schopnost učit se novým věcem
– pracovní nasazení
– čistý trestní rejstřík

Nabízí: – plat 28.000,- Kč
– roční odměny (podle hospodaření firmy)
– odměny během roku dle pracovních výsledků
– příspěvek na stravování
– možnost dalšího vzdělání a profesního a kariérního růstu
– práce ve vedoucí firmě v oboru
– seriozní, nadstandardní přístup

Nástup: co nejdříve

 

Uchazeči pošlou životopis se jménem, bydlištěm, věkem, dosaženým vzděláním, praxí a dalšími údaj, ná základě těchto informací Vás budeme kontaktovat.

Obchodně technický pracovník pro prodej průmyslových potrubních systémů

Obchodně technický pracovník pro prodej průmyslových potrubních systémů

 

Náš klient, obchodní firma v Brně hledá obchodně technického pracovníka pro prodej průmyslových potrubních systémů.

Požadují:

– SŠ nebo VŠ technického směru

– ŘP

– obchodní dovednosti

– komunikativní schopnosti

Nabízí:

Nástupní plat Kč 35.000,-, fir. auto, telefon, stravenky, 5 týdnů dovolené.

V případě zájmu o tuto pozici zašlete Váš životopis, budeme Vás kontaktovat.

Obchodně technický pracovník pro prodej technických plastů

Obchodně technický pracovník pro prodej technických plastů

Náš klient, obchodní firma v Brně hledá obchodně technického pracovníka pro prodej technických plastů.

Požadují:

– SŠ nebo VŠ technického směru

– ŘP

– obchodní dovednosti

– komunikativní schopnosti

Nabízí:

Nástupní plat Kč 35.000,-, fir. auto, telefon, stravenky, 5 týdnů dovolené.

V případě zájmu o tuto pozici zašlete Váš životopis, budeme Vás kontaktovat.

Referent rozpočtu

Referent rozpočtu

Náš klient,  Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, v platném znění (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní referent – Referent rozpočtu v oboru služby 1. Finance a 78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání.
Místem výkonu služby je Brno.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 1. květen 2018.
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 10. platové třídy.

Náplň činnosti na služebním místě spočívá v/ve:

– vedení a účtování hotovostních peněžních operací
– agenda bezhotovostního platebního styku
– evidence a účtování majetku, vč. odpisů
– inventarizace
– účtování závazků

Požadujeme:

– vyšší odborné vzdělání v oboru ekonomickém

– bezúhonnost

V případě, že máte zájem zúčastnit se výběrového řízení, pošlete nám prosím Váš životopis. Na základě Vaší reakce Vám poskytneme detailní informace o dalším postupu.

Učitel-ka odborného výcviku pro obor zahradnické práce

Učitel-ka odborného výcviku pro obor zahradnické práce

Náš klient, odborné učiliště Cvrčovice, příspěvková organizace, 691 23 Pohořelice, hledá učitele/-lku odborného výcviku pro obor zahradnické práce – údržba veřejné zeleně.

Nástup: – od září 2018

Vzdělání: – minimálně střední odborné s výučním listem

Další studium: ochota doplňovat a rozšiřovat si kvalifikaci

Praxe: vyžaduje se především v oboru zahradník

Platové ohodnocení: plat. tř. 10, plat. stupeň dle uznatelné praxe

Požadované vlastnosti: záliba v oboru, znalost práce s traktorem aj. zahradní technikou,
spolehlivost, zodpovědnost, komunikativnost, nadšení pro práci
s mládeží, schopnost pracovat v týmu, ale též schopnost vést
žáky samostatně, schopnost udržet si autoritu

Nabízíme: slušné jednání, příjemný kolektiv, dobré pracovní podmínky, drobné benefity v oblasti stravování, důchodového pojištění a telefonních služeb, tvůrčí a perspektivní práci

V případě Vašeho zájmu o tuto pozici zašlete Váš životopis, budeme Vás kontaktovat.

Učitel-ka odborného výcviku pro obor cukrářské práce

Učitel-ka odborného výcviku pro obor cukrářské práce

Náš klient, Odborné učiliště Cvrčovice, příspěvková organizace, 691 23 Pohořelice, hledá učitele/-lku odborného výcviku pro obor cukrářské práce.

Nástup: – od září 2018

Vzdělání: – minimálně střední odborné s výučním listem

Další studium: ochota doplňovat a rozšiřovat si kvalifikaci

Praxe: vyžaduje se v daném oboru

Platové ohodnocení: plat. tř. 10, plat. stupeň dle uznatelné praxe

Požadované vlastnosti: záliba v oboru, spolehlivost, zodpovědnost, komunikativnost, nadšení pro práci s mládeží, schopnost pracovat v týmu, ale též schopnost vést žáky samostatně, schopnost udržet si autoritu

Nabízíme: slušné jednání, příjemný kolektiv, dobré pracovní podmínky, drobné benefity v oblasti stravování, důchodového pojištění a telefonních služeb, tvůrčí a perspektivní práci

V případě zájmu o tuto pozici zašlete Váš životopis, budeme Vás kontaktovat.

Pracovník tryskárny nerezových ocelí

Pracovník tryskárny nerezových ocelí

Náš klient je  vedoucí firmou v oblasti moření, pasivace a povrchových úprav nerezových ocelí v ČR a SR.

Hledá pracovníky pro tryskárnu nerezových ocelí.

Pracovní náplň:

Provádění tryskání dílů z nerezových ocelí balotinou (předchozí praxe není nutná – zaškolíme), manipulace s díly, řízení VZV – zaškolíme, obsluha strojního vybavení tryskárny. Práce na ranní i odpolední směny.

Pracoviště:

Sídlo firmy na Chrlické ulici v Modřicích.

Požadujeme:

– pracovitost

– zodpovědnost

– čistý trestní rejstřík

– dobrý zdravotní stav

Nabízíme:

– úkolovou mzdu dle množství a kvality provedené práce, průměrná hrubá mzda po zapracování 25.000,-Kč až 28.000,- Kč/měsíc

– příspěvek na stravenky

– v případě dobrých hospodářských výsledků celé firmy vánoční odměny

– perspektivní, zajímavé a dlouhodobé zaměstnání na dobu neurčitou

– nástup možný ihned

 

V případě  zájmu o tuto pozici, zašlete Váš životopis.