Kontaktuje nás i Vy
info@dav.cz

Laborant-ka

Laborant/ka

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (dále ÚSKVBL) vyhlašuje výběrové řízení na pozici laboranta/ky

Pracovní poměr dle pravidel z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Požadavky:

Vzdělání:

Střední odborné vzdělání s maturitou v oboru chemie, případně zdravotnickém nebo farmaceutickém

Praxe v laboratoři analytické chemie výhodou

Zkušenosti s chodem akreditované laboratoře výhodou

Základní znalost angličtiny výhodou

Ostatní požadavky:

Práce na PC – MS Office, zejména Word, Excel, Outlook

Manuální zručnost, pečlivost

Stručný popis náplně práce:

Práce s biologickými vzorky živočišného původu (tkáně, moč, mléko apod.) – dělení vzorků, homogenizace, likvidace vzorků

Příprava pracovních roztoků, práce s nízkými koncentracemi analytů (ultrastopová analýza)

Příprava vzorků ke stanovení reziduí cizorodých látek podle standardních operačních postupů – extrakce, čištění extraktu (SPE apod.), derivatizace

Spolupráce s ostatními zaměstnanci oddělení

Úvazek: plný 40h/týden

Nabízíme:

Pracovní poměr na dobu určitou s předpokladem zařazení na dobu neurčitou

Nástupní plat odpovídající ohodnocení podle tabulek platů zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Platová třída: 9

Práce je zařazena v kategorii 2a neriziková

5 týdnů dovolené

Příjemné pracovní prostředí

Přepokládaný nástup: 1. března 2020

Kontakt: Ing. Hana Sedláková, personalistka

sedlakova@uskvbl.cz

Mgr. Martina Rejtharová, ředitelka odboru Laboratoř pro sledování reziduí cizorodých látek

rejtharova@uskvbl.cz

Podmínky účasti ve výběrovém řízení:

Strukturovaný životopis

Motivační dopis

Přihlášky je možné posílat na výše uvedené e-mailové adresy, nebo na podatelnu ÚSKVBL, Hudcova 56a, 62100 Brno, e-mail: uskvbl@uskvbl.cz do 1. února 2020.

Informujeme Vás, že v rámci výběrového řízení bude ÚSKVBL zpracovávat osobní údaje za účelem výběru vhodného zaměstnance a sjednání pracovní smlouvy na pozici laborant. Vaše osobní údaje budou zpracovány pouze v rozsahu nezbytném pro provedení opatření zahrnující vzájemná jednání a vyhodnocení ze strany naší organizace před sjednáním pracovní smlouvy. Mezi tyto zpracovávané osobní údaje patří jméno a příjmení, datum narození, bydliště, e-mailová adresa, vzdělání a dosavadní pracovní zkušenosti. Vaše osobní údaje budou zpracovány pouze po dobu výběrového řízení, které jistě nepřekročí 3 měsíce. Při zpracování Vašich osobních údajů bude zabezpečena jejich ochrana a nebudou předávány žádné jiné právnické ani fyzické osobě. V souladu s příslušnými předpisy Vás dále informujeme, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům u naší organizace, dále máte právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů. S případnou stížností je možné se obrátit na státní dozorový úřad pro oblast ochrany osobních údajů, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).