Kontaktuje nás i Vy
info@dav.cz

Pracovník v sociálních službách

Pracovník v sociálních službách

Oznámení
o vyhlášení výběrového řízení
Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc, tajemník ÚMČ Brno-Bystrc
vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici dle organizační struktury
(zaměstnavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit)

pracovník v sociálních službách (s kompetencí zdravotnického asistenta)
dle § 116 zák. 108/2006 Sb.,
v nepřetržitém provozu v odlehčovací pobytové službě

hlavní pracovní poměr, na dobu neurčitou, nástup nejlépe od 9. 3. 2020, případně dle domluvy
pracovní úvazek 37,5 hod./týden (tj. v nepřetržitém provozu plný úvazek)
platové zařazení ve tř. 8 – dle zák. č. 262/2006 Sb. a NV č. 341/2017 Sb., rizikový příplatek (směny)

Předpoklady:

 • Odborná způsobilost dle §116 zák. č. 108/2006 Sb.:
 • úplné střední vzdělání (s výučním listem, s maturitou) a akreditovaný kvalifikační kurz
 • nebo úplné střední odborné vzdělání se zaměřením na sociální péči v oboru pečovatelská činnost, ošetřovatelství, péče o nemocné
 • Bezúhonnost
 • Plná svéprávnost
 • Zdravotní způsobilost

Požadavky:

 • Zkušenosti z oblasti péče o seniory a zdravotně postižené občany
 • Další schopnosti a dovednosti
 • sociální cítění
 • vztah ke starším a zdravotně postiženým lidem
 • empatie a proaktivní trpělivost
 • zvládání aktivizačních technik v práci se seniory a praxe ve zdravotnictví výhodou

Doložení předpokladů a požadavků:

 • bezúhonnost: originál výpisu z rejstříku trestů – ne starším tří měsíců (bude nutno předložit nejpozději u ústního pohovoru)
 • odborná způsobilost: ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání; v případech, kdy vzdělání nepokrývá odbornou způsobilost, i doklad o způsobilosti dle výše uvedených požadavků na vzdělání, tj. např. doklad o absolvování příslušného akreditovaného kvalifikačního kurzu (nutno doložit k přihlášce, nebo přiložit doklad o zařazení do kvalifikačního kurzu s termínem dokončení nejpozději do 2/2020)
 • plná svéprávnost: písemné čestné prohlášení přiložené k přihlášce
 • zkušenosti a schopnosti: písemné čestné prohlášení přiložené k přihlášce
 • zdravotní způsobilost: osvědčí lékař pracovně lékařské péče (před nástupem)

PŘIHLÁŠKA:

Přihlášku doplněnou strukturovaným životopisem a přílohami osvědčujícími požadavky a předpoklady předejte na podatelně úřadu nebo zašlete nejpozději
do 28. 2. 2020 (razítko pošty) v obálce označené „výběrové řízení OPS“ na adresu:
Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc
nám. 28. dubna 60
635 00 Brno
Bližší informace na tel. 775 382 975