Kontaktuje nás i Vy
info@dav.cz

Pracovník v sociálních službách – zdravotní asistent

Pracovník v sociálních službách – zdravotní asistent

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení:

Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc, tajemník ÚMČ Brno-Bystrc
vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici dle organizační struktury
(zaměstnavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit)

pracovník v sociálních službách (s kompetencí zdravotnického asistenta)
dle § 116 zák. 108/2006 Sb.,
v nepřetržitém provozu v odlehčovací pobytové službě

prac. poměr na dobu neurčitou, nástup od 01.07.2018, případně během měsíce června na dohodu za účelem zapracování
prac. úvazek 37,5 hod./týden (tj. v nepřetržitém provozu plný úvazek)
platové zařazení ve tř. 8 – dle zák. č. 262/2006 Sb. a NV č. 222/2010 Sb.

Předpoklady:

Odborná způsobilost dle §116 zák. č. 108/2006 Sb.:
úplné střední vzdělání (s maturitou) a akreditovaný kvalifikační kurz
nebo úplné střední odborné vzdělání se zaměřením na sociální péči v oboru pečovatelská činnost, ošetřovatelství, péče o nemocné
Bezúhonnost
Plná svéprávnost
Zdravotní způsobilost

Požadavky:

Zkušenosti z oblasti péče o seniory a zdravotně postižené občany
Další schopnosti a dovednosti
sociální cítění
vztah ke starším a zdravotně postiženým lidem
empatie
zvládání aktivizačních technik v práci se seniory a praxe ve zdravotnictví výhodou

Doložení předpokladů a požadavků :

bezúhonnost: originál výpisu z rejstříku trestů – ne starším tří měsíců (bude nutno předložit nejpozději u ústního pohovoru)
odborná způsobilost: ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání; v případech, kdy vzdělání nepokrývá odbornou způsobilost, i doklad o způsobilosti dle výše uvedených požadavků na vzdělání, tj. např. doklad o absolvování příslušného akreditovaného kvalifikačního kurzu (nutno doložit k přihlášce, nebo přiložit doklad o zařazení do kvalifikačního kurzu s termínem dokončení nejpozději do 7/2017)
plná svéprávnost: písemné čestné prohlášení přiložené k přihlášce
zkušenosti a schopnosti: písemné čestné prohlášení přiložené k přihlášce
zdravotní způsobilost: osvědčí lékař pracovně lékařské péče (před nástupem)

PŘIHLÁŠKA :

Přihlášku doplněnou strukturovaným životopisem a přílohami osvědčujícími požadavky a předpoklady předejte na podatelně úřadu nebo zašlete nejpozději
do 31.05. 2018 (razítko pošty) v obálce označené „výběrové řízení OPS“ na adresu:
Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc
nám. 28. dubna 60
635 00 Brno

Bližší informace na tel. 775 382 975