Kontaktuje nás i Vy
info@dav.cz

Referent rozpočtu

Referent rozpočtu

Náš klient,  Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, v platném znění (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní referent – Referent rozpočtu v oboru služby 1. Finance a 78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání.
Místem výkonu služby je Brno.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 1. květen 2018.
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 10. platové třídy.

Náplň činnosti na služebním místě spočívá v/ve:

– vedení a účtování hotovostních peněžních operací
– agenda bezhotovostního platebního styku
– evidence a účtování majetku, vč. odpisů
– inventarizace
– účtování závazků

Požadujeme:

– vyšší odborné vzdělání v oboru ekonomickém

– bezúhonnost

V případě, že máte zájem zúčastnit se výběrového řízení, pošlete nám prosím Váš životopis. Na základě Vaší reakce Vám poskytneme detailní informace o dalším postupu.