Kontaktuje nás i Vy
info@dav.cz

Řidič pečovatelské služby – na dohodu

Řidič pečovatelské služby – na dohodu

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení:

Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc, tajemník ÚMČ Brno-Bystrc
vyhlašuje výběrové řízení
na pracovní pozici

řidič pečovatelské služby
(pracoviště Vondrákova 7/9)
pracovněprávní vztah formou dohody mimo pracovní poměr

nejlépe na dobu neurčitou, s nástupem během června – srpna 2018
úvazek max. 20 hod./týden,
odměna 110,- Kč/hod. v pracovní dny, 130 Kč/ hod. v sobotu, neděli a svátek
(ideální forma zaměstnání pro důchodce nebo studenty, která nebrání ani v podnikání)

Předpoklady:

řidičský průkaz sk. B
zdravotní způsobilost
bezúhonnost

Požadavky :

minimálně střední vzdělání s výučním listem
praxe minimálně 3 roky v profesionálním řízení vozidel, případně 5 let soukromě
přátelský vztah ke starším a zdravotně postiženým lidem
výhodou jsou všeobecné znalosti z oblasti péče o seniory a zdravotně postižené občany

Doložení předpokladů a požadavků:

bezúhonnost: originál výpisu z rejstříku trestů – ne starším tří měsíců (bude nutno předložit nejpozději u ústního pohovoru)
vzdělání: kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
zkušenosti a schopnosti: písemné čestné prohlášení v přihlášce
zdravotní způsobilost: osvědčí lékař pracovně lékařské péče (před nástupem)

PŘIHLÁŠKA:

Přihlášku doplněnou strukturovaným životopisem předejte na podatelně úřadu nebo zašlete nejpozději do 8. 6. 2018 (razítko pošty) v obálce označené „výběrové řízení OPS“ na adresu:
Statutární město Brno, MČ Brno – Bystrc
nám. 28. dubna 60
635 00 Brno

Bližší informace na tel. 546215584

Pokud chcete reagoval emailem, pošlete životopis naší personální agentuře, poskytneme Vám kontaktní email na našeho klienta.