Kontaktuje nás i Vy
info@dav.cz

Údržbář – řidič

Údržbář – řidič

Oznámení

o vyhlášení výběrového řízení

Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc, tajemník ÚMČ Brno-Bystrc

vyhlašuje výběrové řízení

na pracovní pozici

údržbář, řidič

(pracoviště nám. 28. dubna 60)

pracovněprávní vztah na dobu neurčitou

platové podmínky se řídí z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 7, možnost osobního příplatku

s nástupem v průběhu ledna 2019

Předpoklady

    • bezúhonnost
    • věk min. 18let
 • občan ČR

Požadavky

    • minimálně střední odborné vzdělání s výučním listem
 • praxe min. 3 roky v profesionálním řízení vozidel, případně 5 let soukromě
 • řidičský průkaz sk. B
 • praxe s údržbou objektů
 • zdravotní způsobilost
 • manuální zručnost

Dále výhodou

 • zkušenosti z obsluhy telefonních ústředen, plynových kotelen a výtahů
 • proškolení z vyhlášky 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice

Doložení předpokladů a požadavků

 • bezúhonnost: originál výpisu z rejstříku trestů – ne starším tří měsíců (bude nutno předložit nejpozději u ústního pohovoru)

 • vzdělání: kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 • zkušenosti a schopnosti: písemné čestné prohlášení v přihlášce

 • zdravotní způsobilost: osvědčí lékař pracovně lékařské péče (před nástupem)

PŘIHLÁŠKA

Přihlášku doplněnou strukturovaným životopisem předejte na podatelně úřadu nebo zašlete nejpozději do 31. 12. 2018 (razítko pošty) v obálce označené „výběrové řízení OVV“ na adresu:

Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc

nám. 28. dubna 60

635 00 Brno

Nebo e-mailem na krejcirova@bystrc.cz